Skip to content

גלגל המזלות הוא הקרנה מעגלית של קבוצות הכוכבים. כיצד מסמנים את תחילת המעגל? בית המקדש באיסנא ליד לוקסור מצרים, מציג את גלגל המזלות בצורה לינארית (קווית). גלגל המזלות של איסנא מראה לנו כיצד הקדמונים סימנו את ההתחלה ואת הסוף של גלגל המזלות. להלן גלגל המזלות של איסנא, מראה את הכוכבים של גלגל המזלות הנעים בתהלוכה מימין לשמאל במפלס התחתון כאשר התהלוכה במפלס העליון נעה משמאל לימין מאחור, עקבו אחר החצים של הפרסה.

גלגל המזלות על העמודים של בית המקדש באיסנא, כוכבי גלגל המזלות מוקפים באדום. הספינקס (המוקף הירוק) עומד בראש תהלוכת גלגל המזלות. מזל בתולה מתחילה את התהלוכה ומזל אריה הוא האחרון.

הספינקס עומד בראש תהלוכת הכוכבים. פירוש המילה ספינקס היא 'להשתלב יחד' והוא ראש אישה המחובר לגוף אריה. ממש בעקבות הספינקס מגיעה הבתולה (מזל בתולה), קבוצת הכוכבים הראשונה בתהלוכת המזלות. כוכבי המזלות עוקבים אחר הבתולה ברצף סטנדרטי כאשר קבוצת הכוכבים האחרונה, בפינה השמאלית העליונה, הוא האריה (מזל אריה). גלגל המזלות של איסנא מראה היכן החל גלגל המזלות (בתולה) והיכן הוא הסתיים (אריה).

מערך הספינקסים – ראש האישה על גוף האריה, הראשון והאחרון בגלגל המזלות. אנחנו מתחילים לקרוא את סיפור גלגל המזלות העתיק שמתחיל במזל בתולה ומסתיים במזל אריה