Skip to content

ישו מתגלה בברית החדשה (Yeshua)

ישו מכריז מלחמה: כמלך, לאויב בלתי מנוצח, דווקא ביום ראשון של הדקלים

ספרי המקבים, המצויים בספרים החיצוניים, מספרים על המלחמה שניהלה משפחת המקבים נגד הסלאוקים היוונים. הם ניסו לכפות דת פגאנית יוונית על יהודי ירושלים בשנת 168… Read More »ישו מכריז מלחמה: כמלך, לאויב בלתי מנוצח, דווקא ביום ראשון של הדקלים